Skip to main content
۱۱۵ بازدید

  • Leo 313
  • ✖Bad Girl ✖
  • ZiMzIm~  عزادار Y^^^Y
  • ★kpoper*zahra*army★ unicorn*
  • ❤️Sagittarius❤️کم آنم

هرگز این چهار چیز را در زندگیت نشکن؛

Leo 313
Leo 313
منتشر شده در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۸

هرگز این چهار چیز را در زندگیت نشکن؛
"اعتماد" "قول"
"رابطه" "قلب"
زیرا این ها وقتی می شکنند صدا ندارند اما درد بسیاری دارند.

چارلز دیکنز
@Freedom