در حال بارگذاری ویدیو ...

محاسبه عیدی سالانه

آموزشگاه فنی و حرفه ای عصرنخبگان
آموزشگاه فنی و حرفه ای عصرنخبگان

حداقل عیدی سالانه هر شخص دو برابر حقوق و مزایای مستمر به تبع شغل آن شخص است و حداکثر نباید بیشتر از سه برابر حقوق وزارت کار باشد.
برای پرسش و پاسخ مبلغ عیدی خود در سال جاری و یا مشاهده دیگر فیلم های حسابداری به صورت رایگان وارد لینک زیر شوید:
https://www.asrenokhbegan.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

محاسبه عیدی سالانه

۰ لایک
۰ نظر

حداقل عیدی سالانه هر شخص دو برابر حقوق و مزایای مستمر به تبع شغل آن شخص است و حداکثر نباید بیشتر از سه برابر حقوق وزارت کار باشد.
برای پرسش و پاسخ مبلغ عیدی خود در سال جاری و یا مشاهده دیگر فیلم های حسابداری به صورت رایگان وارد لینک زیر شوید:
https://www.asrenokhbegan.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/

آموزش