Skip to main content
ITE
۷۵ بازدید

سلسله گفتارهای شاهنامه‌ای به روایت دکتر میرجلال‌الدین کزازی بخش سی و نهم

پایگاه خبری گلونی
کانال تایید شده پایگاه خبری گلونی
منتشر شده در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

سلسله گفتارهای شاهنامه‌ای به روایت دکتر میرجلال‌الدین کزازی بخش سی و نهم
ادامه غمنامه سهراب؛ چرا رستم، "گیو" را ۳ روز نزد خود نگه می‌دارد؟ دو پهلوان در پگاهان چهارمین روز، چه می‌کنند؟
برای اطلاعات بیشتر به پایگاه خبری گلونی مراجعه کنید:
http://golvani.ir