در حال بارگذاری ویدیو ...

ترجمه همزمان آنلاین انگلیسی

۱ نظر گزارش تخلف
نادر نامداران-مترجم همزمان انگلیسی به فارسی بین المللی،

ترجمه همزمان کنفرانس بین المللی آنلاین توسط نادر نامداران مترجم همزمان


09124541745 - 09396900507

#Professional #Simultaneous interpretation of #Persian into #English, and English to Persian, through #Zoom (#AdobeConnect) apps, for #International online #Conference.

نادر نامداران مترجم همزمان فارسی به إنگلیسی، و إنگلیسی به فارسی، کنفرانس بین‌المللی آنلاین.


#نادر_نامداران
#ترجمه_همزمان_‌‌آنلاین
#کنفرانس_‌آنلاین
#ترجمه_همزمان_زوم
#مترجم_همزمان_آنلاین
#کنفرانس_بین_المللی
#مترجم_آنلاین
#ترجمه_آنلاین
#نادر_نامداران
#مترجم_همزمان_زوم
#remoteinterpreting
videointerpreting
#zoominterpreting #simultaneousinterpreting
#onlineinterpreting
Interpreting
#zoominterpreter
#persianinterpeter #conferenceinterpreter
#zoominterpretation
#online
#Persian_interpreter
#Nader_Namdaran
#Onlineseminar
#onlineconference

نظرات
Loading...