نادر نامداران-مترجم همزمان انگلیسی به فارسی بین المللی،

نادر نامداران-مترجم همزمان انگلیسی به فارسی بین المللی،

ترجمه همزمان با زوم ۰۰:۱۰
۹ بازدید ۷ روز پیش
ترجمه همزمان آنلاین انگلیسی ۰۱:۰۱
۴۶ بازدید ۷ روز پیش
مجری دو زبانه (انگلیسی) همایش ۰۰:۵۶
۱۰۲ بازدید ۲ سال پیش
معرفی ترجمه هم زمان ۰۴:۱۸
۱۷۶ بازدید ۲ سال پیش