در حال بارگذاری ویدیو ...

نادر نامداران مترجم همزمان ورکشاپ حقوقی مدیران ارشد و قضات کشور

۱ نظر
گزارش تخلف
نادر نامداران-مترجم همزمان انگلیسی به فارسی بین المللی،

Nader Namdaran,the Simultaneous Interpreter of "Intellectual Property Workshop",by Professor Erling Vestergaard, in Tehran
نادر نامداران مترجم همزمان پروفسور ارلینگ ورسترگارد,در "ورکشاپ تخصصی حقوق مالکیت فکریIPدر تهران"
09396900507-09124541745
- نادر نامداران مترجم همزمان هیأت های اعزامی اتحادیه اروپا در ایران
Nadernamdaran.blogfa.com
-نماینده انحصاری سیستم ترجمه همزمان اوکایو Okayo در ایران
گوشی ترجمه همزمان و تورگاید Okayo اوکایو در تهران-
اجاره و فروش گوشی ترجمه همزمان و تورگاید Okayo اوکایو در تهران-
09396900507-09124541745
nadernamdaran.blogfa.com
- اجاره و فروش برترین گوشی های ترجمه همزمان اوکایو Okayo،
- فروش، اجاره و نصب بهترین سیستم ها و تجهیزات صوت سالن کنفرانس در تهران،
- بهترین و باکیفیت ترین سیستم تورگاید بازدید کارخانجات اوکایو Okayo،
- تیم ترجمه همزمان کنفرانس نادر نامداران مترجم همزمان بین المللی اتحادیه اروپا در ایران،
- نادر نامداران مترجم همزمان سفیر سوئیس در ایران،

نماینده انحصاری اوکایو Okayo,
فروش ترجمه همزمان اوکایو Okayo,
اجاره ترجمه همزمان اوکایو Okayo,
ترجمه همزمان اوکایو Okayo, گیرنده ترجمه همزمان Okayo, گوشی ترجمه همزمان اوکایو Okayo, سیستم ترجمه همزمان اوکایو Okayo
-
#نادر_نامداران
#مترجم_سفیر
#مجری_انگلیسی
#مترجم_اتحادیه_اروپا
#مترجم_کمیسیون_اروپا #مترجم_هتل_اسپیناس_پالاس
#مجری_انگلیسی_هتل_اسپیناس_پالاس
#مجری_دو_زبانه
#مجری_صحنه_انگلیسی
#مترجم_همزمان_هتل_اسپیناس_پالاس
#مترجم_هم_زمان
#مترجم_همزمان
#ترجمه_همزمان
#ترجمه_هم_زمان
#گوینده_انگلیسی
#تجهیزات_ترجمه_همزمان
#گوشی_ترجمه_همزمان
#گوشی_مترجم_همزمان
#اتاقک_ترجمه_همزمان
#Nader_Namdaran
#persian_interpreter
#Persian_interpretation
#Farsi_interpreter
#Farsi_interpretation
#Persian_Conference_Interpreter
#simultaneous_interpreter
#English_Persian_MC
#Persian_MC
#English_MC_in_Tehran
#English_Narrator
#Interpretation_devices
#Interpreter_booth

نظرات
Loading...