در حال بارگذاری ویدیو ...

۷جمله کوتاه با مفاهیمی عمیق

taghipour
taghipour

هرچی آرزو و رویاهاتون بزرگتر مشکلات و سختی هاش هم بیشتر. این نباید باعث بشه شما از رویاها و آرزوهاتون دلسرد بشید بلکه باید بهتون انرژی و شوق بیشتری بده چون که میدونید برای چیزی میجنگید که بهش ایمان دارید و آرزو و هدفتونه. چقدر حاضر هستید برای رسیدن به آرزو و هدفتونن تلاش کنید؟ چقدر به
خودتون و آروزهاتون و توانایی هاتون ایمان دارید؟

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

۷جمله کوتاه با مفاهیمی عمیق

۳ لایک
۰ نظر

هرچی آرزو و رویاهاتون بزرگتر مشکلات و سختی هاش هم بیشتر. این نباید باعث بشه شما از رویاها و آرزوهاتون دلسرد بشید بلکه باید بهتون انرژی و شوق بیشتری بده چون که میدونید برای چیزی میجنگید که بهش ایمان دارید و آرزو و هدفتونه. چقدر حاضر هستید برای رسیدن به آرزو و هدفتونن تلاش کنید؟ چقدر به
خودتون و آروزهاتون و توانایی هاتون ایمان دارید؟

سرگرمی و طنز