در حال بارگذاری ویدیو ...

نرم افزار بایگانی اسناد نرم آوا

شرکت نرم افزاری نرم آوا
شرکت نرم افزاری نرم آوا

بهترین نرم افزار بایگانی اسناد و مدارک،پرونده و فایل در ایران با تکنولوژی جدید و استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی با امکانات متنوع:
ثبت انواع اسناد و مدارک، پرونده و فایل
ایجاد بایگانی متنوع و خاص
مدیریت انواع بایگانی ها: بایگانی پرونده پرسنل، بایگانی اسناد مدارک فنی پروژه ها، بایگانی مدارک پزشکی، بایگانی پرونده های حقوقی و...
OCR فارسی و انگلیسی و پردازش تصویر
جستجو و گزارشات هوشمند
طراحی فرم های زیبا و کاربردی
و...
https://narmava.com/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%af/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

نرم افزار بایگانی اسناد نرم آوا

۰ لایک
۰ نظر

بهترین نرم افزار بایگانی اسناد و مدارک،پرونده و فایل در ایران با تکنولوژی جدید و استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی با امکانات متنوع:
ثبت انواع اسناد و مدارک، پرونده و فایل
ایجاد بایگانی متنوع و خاص
مدیریت انواع بایگانی ها: بایگانی پرونده پرسنل، بایگانی اسناد مدارک فنی پروژه ها، بایگانی مدارک پزشکی، بایگانی پرونده های حقوقی و...
OCR فارسی و انگلیسی و پردازش تصویر
جستجو و گزارشات هوشمند
طراحی فرم های زیبا و کاربردی
و...
https://narmava.com/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%af/

علم و فن آوری