Skip to main content
۴۱۸ بازدید

مدیرعامل مرکز نوآوری بانک رفاه در مورد رفاتک پیچ توضیح می‌دهد

راه پرداخت
کانال تایید شده راه پرداخت
منتشر شده در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

هادی ویسی، مدیرعامل رفاتک در این ویدیو توضیحاتی در مورد اولین رویداد مرکز نوآوری بانک رفاه صحبت می‌کند. به گفته ویسی از بین 70 ایده ارسالی برای این رویداد، 11 ایده برای ارائه انتخاب شدند و آنها در حضور داوران، مدیرعامل و عضو هیات مدیره بانک رفاه ارائه می‌دهند. رفاتک پیچ در اینوتکس 2019 برگزار شد.