Skip to main content
۸۶ بازدید

غلبه بر اضطراب هنگام سخنرانی: قسمت 2

سخنوران
سخنوران
منتشر شده در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۹۷

کانون سخنوران: www.sokhanvaran.org
اضطراب و استرس هنگام سخنرانی یکی از مشکلاتی است که باعث می شود بسیاری از افراد برای همیشه از صحبت کردن در میان جمع گریزان باشند. در سری ویدئوهای مدیریت اصطراب شما را با چگونگی مواجهه و رویارویی با این موضوع آشنا می کنیم.