در حال بارگذاری ویدیو ...

ارزش تمرین را کم ندانید

اسماعیل قائدی
اسماعیل قائدی

در ذهنتان ، در کلامتان ، هنگام تمرین ، بعد از تمرین و در تمامی موارد هنگام رشد کردن ، ارزش تمرین کردن را پایین نیاورید
.....
https://www.instagram.com/esmaeelghaedi64/
در هیچ حالتی ارزش تمرین را کم نکنید
و حتی با خوب انجام دادن آنها مجموعه خوبی را آماده کنید و مسیر رشد خود را با کنار گذاشتن آنها به تماشا بنشینید و لذت ببرید از دیدن آنها
#اسماعیل_قائدی
.....
یکی از این موارد تمرین های مربوط به تک رنگ است
....
در این مورد مجددا مطلب ارائه خواهیم کرد
.
.
.
.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

ارزش تمرین را کم ندانید

0 لایک
0 کامنت

در ذهنتان ، در کلامتان ، هنگام تمرین ، بعد از تمرین و در تمامی موارد هنگام رشد کردن ، ارزش تمرین کردن را پایین نیاورید
.....
https://www.instagram.com/esmaeelghaedi64/
در هیچ حالتی ارزش تمرین را کم نکنید
و حتی با خوب انجام دادن آنها مجموعه خوبی را آماده کنید و مسیر رشد خود را با کنار گذاشتن آنها به تماشا بنشینید و لذت ببرید از دیدن آنها
#اسماعیل_قائدی
.....
یکی از این موارد تمرین های مربوط به تک رنگ است
....
در این مورد مجددا مطلب ارائه خواهیم کرد
.
.
.
.

آموزش