در حال بارگذاری ویدیو ...

صندلی آسانسور و انتقال بیمار برای مصارف خانگی، دستگاه های قابل حمل بالابر بیمار سالمندان.

۰ نظر گزارش تخلف
کانال رسانه ای هولدینگ بازرگانی بلوط
کانال رسانه ای هولدینگ بازرگانی بلوط

صندلی آسانسور و انتقال بیمار برای مصارف خانگی، دستگاه های قابل حمل بالابر بیمار سالمندان.

صندلی بالابر و انتقال بیمار چند منظوره. یک وسیله یا تجهیزات بالابر ایده آل برای بیماران بستری برای استفاده در منزل برای بلند کردن، انتقال، حمام کردن یا تسکین خود، مناسب برای بیماران بستری یا سالمندان.

دستگاه انتقال بیمار iMOVE - استفاده از آن بسیار ساده تر از بالابرها و بالابرهای بیمار سنتی است.

برنامه های کاربردی چندگانه
1. صندلی چرخدار تا تخت
دستگاه انتقال
می تواند به عنوان بالابر هویر قابل حمل در فعالیت های روزانه استفاده شود، به عنوان مثال. حرکت از تخت به حمام

2. ویلچر برای مصارف خانگی
به عنوان ویلچر برای کمک به حرکت در اطراف خانه عمل می کند. بالشتک اضافی برای نشستن راحت فراهم می کند.

3. حمام / صندلی کمود
می تواند برای نشستن بیمار برای حمام کردن یا چرخاندن روی کاسه توالت برای تسهیل عملکرد توالت بیمار استفاده شود.


https://wkl.balutt.com/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%84%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%db%8c/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

صندلی آسانسور و انتقال بیمار برای مصارف خانگی، دستگاه های قابل حمل بالابر بیمار سالمندان.

۰ لایک
۰ نظر

صندلی آسانسور و انتقال بیمار برای مصارف خانگی، دستگاه های قابل حمل بالابر بیمار سالمندان.

صندلی بالابر و انتقال بیمار چند منظوره. یک وسیله یا تجهیزات بالابر ایده آل برای بیماران بستری برای استفاده در منزل برای بلند کردن، انتقال، حمام کردن یا تسکین خود، مناسب برای بیماران بستری یا سالمندان.

دستگاه انتقال بیمار iMOVE - استفاده از آن بسیار ساده تر از بالابرها و بالابرهای بیمار سنتی است.

برنامه های کاربردی چندگانه
1. صندلی چرخدار تا تخت
دستگاه انتقال
می تواند به عنوان بالابر هویر قابل حمل در فعالیت های روزانه استفاده شود، به عنوان مثال. حرکت از تخت به حمام

2. ویلچر برای مصارف خانگی
به عنوان ویلچر برای کمک به حرکت در اطراف خانه عمل می کند. بالشتک اضافی برای نشستن راحت فراهم می کند.

3. حمام / صندلی کمود
می تواند برای نشستن بیمار برای حمام کردن یا چرخاندن روی کاسه توالت برای تسهیل عملکرد توالت بیمار استفاده شود.


https://wkl.balutt.com/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%84%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%db%8c/

علم و فن آوری