Skip to main content
نماوا
۲,۵۸۶ بازدید

کلیپ انگیزشی شماره 2: من برمی‌خیزم!

شما رشد می‌کنید، شما باید رشد کنید. همیشه با خود بگویید: هر اتفاقی که بیفتد؛ من برمی‌خیزم.