Skip to main content
زولا
۴۳۵ بازدید

  • .

خلاقیت ونوآوری

Sepahandarb
Sepahandarb
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲

در دنیای امروز می‌توان به خلاقیت و نوآوری نگریست، با توجه به نیاز روزافزون بشر به هماهنگی و همزیستی با محیط پیرامون، استفاده بیشتر از منابع، ارتقاء کیفیت زندگی و در نهایت دستیابی به کامیابی، آسایش و آرامش، لزوم تحول اساس در نوع نگرش، درک مفاهیم خلاقیت، نوآوری، ایده و فرصت و استفاده از ذهن خلاق در کلیه امور زندگی بیش از پیش نمایان است. . در واقع خلاقیت به این معنا در فرآیند طراحی تا پیش از قرارگیری کلیه عملکرد در فضای می‌باشد. چرا که در این روند سامانه‌های مختلفی بر آن اثر می‌گذارد و ایده اولیه دچار تغییرات بنیادین شود
Https://sepahandarb.com