Skip to main content
۸۹۴ بازدید

اجرای صحیح حرکت پرس سرشانه با هالتر از جلو ایستاده

سعید اردلان
سعید اردلان
منتشر شده در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۹۷

اجرای صحیح حرکت
پرس سرشانه با هالتر از جلو ایستاده متن کامل و تمرینات بیشتر در سایت