سعید اردلان

سعید اردلان

فرم دهی و آب کردن  عضلات بازو ۰۰:۲۲
۱۸۴ بازدید ۶ ماه پیش
آموزش ددلیف با ویدیو برای مبتدی ها ۰۱:۰۰
برای بدنساز شدن سرسخت باشید ۰۰:۵۹
۲۴۰ بازدید پارسال
فیگیور گیری قول پرورش اندام شان ری ۰۲:۵۶
فیگور گیری رونی کلمن ۰۱:۰۰
۱,۵۶۸ بازدید پارسال
تغذیه دوران حجم در بدنسازی ۰۱:۰۰
۷۴۱ بازدید ۲ سال پیش
چگونه پشت میز بنشینیم +ویدیو ؟؟ ۰۰:۵۳
۱۲۳ بازدید ۲ سال پیش
تمرینات ترکیبی برای افراد حرفه ای ۰۰:۳۰
آموزش تمرینات مناسب سیکس پک در منزل ۰۲:۰۷
۴,۹۳۳ بازدید ۲ سال پیش
فیگیور گیری فوق العاده ملورن آنتونی ۰۱:۲۰
ویدیو تمرین مرحوم دالاس مک کارور ۰۰:۲۹
۶۹۲ بازدید ۲ سال پیش
تمرین های بدنسازی قبل از تو سوء تفاهم بود ۰۱:۰۰
فیگیور گیری زنده یاد بیت الله عباس پور ۰۱:۰۰
سیکس پک های قبل از تو سوتفاهم بود ۰۰:۱۱
۴,۲۷۴ بازدید ۲ سال پیش
نهایت داشتن شکم شش تکه و فاقد چربی ۰۱:۰۰
۱,۷۵۷ بازدید ۲ سال پیش
آموزش تمرین  بدنسازی با وزنه ۰۰:۵۶
۲,۸۲۵ بازدید ۲ سال پیش
تمرین بدنسازی و پرورش اندام ۰۱:۰۰
۲,۲۹۵ بازدید ۳ سال پیش
تمرین بدنسازی فوق حرفه ای ۰۰:۱۵
۲,۷۷۳ بازدید ۳ سال پیش