سعید اردلان

سعید اردلان

فرم دهی و آب کردن  عضلات بازو ۰۰:۲۲
۱۹۳ بازدید ۱۰ ماه پیش
آموزش ددلیف با ویدیو برای مبتدی ها ۰۱:۰۰
برای بدنساز شدن سرسخت باشید ۰۰:۵۹
۲۴۷ بازدید پارسال
فیگیور گیری قول پرورش اندام شان ری ۰۲:۵۶
۱,۷۸۱ بازدید ۲ سال پیش
فیگور گیری رونی کلمن ۰۱:۰۰
۱,۷۰۳ بازدید ۲ سال پیش
تغذیه دوران حجم در بدنسازی ۰۱:۰۰
۷۷۲ بازدید ۲ سال پیش
چگونه پشت میز بنشینیم +ویدیو ؟؟ ۰۰:۵۳
۱۳۱ بازدید ۲ سال پیش
تمرینات ترکیبی برای افراد حرفه ای ۰۰:۳۰
آموزش تمرینات مناسب سیکس پک در منزل ۰۲:۰۷
۵,۰۱۱ بازدید ۲ سال پیش
فیگیور گیری فوق العاده ملورن آنتونی ۰۱:۲۰
ویدیو تمرین مرحوم دالاس مک کارور ۰۰:۲۹
۷۰۷ بازدید ۲ سال پیش
تمرین های بدنسازی قبل از تو سوء تفاهم بود ۰۱:۰۰
فیگیور گیری زنده یاد بیت الله عباس پور ۰۱:۰۰
سیکس پک های قبل از تو سوتفاهم بود ۰۰:۱۱
۴,۵۴۴ بازدید ۳ سال پیش
نهایت داشتن شکم شش تکه و فاقد چربی ۰۱:۰۰
۱,۸۷۳ بازدید ۳ سال پیش
آموزش تمرین  بدنسازی با وزنه ۰۰:۵۶
۲,۸۷۳ بازدید ۳ سال پیش
تمرین بدنسازی و پرورش اندام ۰۱:۰۰
۲,۳۹۸ بازدید ۳ سال پیش
تمرین بدنسازی فوق حرفه ای ۰۰:۱۵
۲,۸۱۴ بازدید ۳ سال پیش