در حال بارگذاری ویدیو ...

ساخت قطعات هواپیمایی کامپوزیتی FRP به روش فرایند نفوذ در خلا (Vacuum infusion)

مقاوم سازی تکنوپل
مقاوم سازی تکنوپل

فرایند نفوذ در خلا یا Vacuum infusion process روشی است که از فشار خلا برای وارد کردن رزین درون قالب استفاده می کنـد در ایـن روش الیـاف خشک درون قالب قرار داده شده با کیسه خلا آب بندی شده به آن خلا اعمال می شود. وقتی خلا کامل ایجاد شده رزین طریق یک مجرا به درون قالـب کشـیده مـی شـود. مـی تـوان فرآینـد جدیـدی در صـنعت کامپوزیت FRP دانست. در این روش از فشار خلا برای آغشته کردن الیاف خشـک درون قالـب آب بنـدی شده استفاده می شود. نفوذ رزین در خلا به کمک تجهیزات و مواد مخصوصی انجام می گیـرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت شرکت مقاوم سازی تکنوپل "https://technopol.ir/"مراجعه فرمایید.

تکنوپل در لینکدین
https://www.linkedin.com/in/technopol/

تکنوپل در گوگل+
https://bit.ly/2FPgqc2

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال