مقاوم سازی تکنوپل

مقاوم سازی تکنوپل

کرگیری بتن ۰۰:۴۷
۲۱۸ بازدید پارسال
چکش اشمیت ۰۱:۵۸
۲۸۴ بازدید پارسال
اسکن میلگرد ۰۱:۱۵
۱۳۹ بازدید پارسال
التراسونیک بتن UPV  بتن ۰۱:۴۶
۱۱۰ بازدید پارسال
تست Pull out بتن ۰۱:۰۴
۱۴۳ بازدید پارسال
تست Pull Off ۰۱:۵۸
۱۶۰ بازدید پارسال
اجرای ژاکت فولادی ۰۱:۴۳
۶۸۵ بازدید ۲ سال پیش
مقاوم سازی ستون بتنی با الیاف کربن ۰۲:۲۹
اجرای اسپایک ۰۱:۳۴
۱۲۹ بازدید ۲ سال پیش
مقاوم سازی تیر چوبی به روش تزریق رزین ۰۱:۵۸
تست کاشت میلگرد ۰۲:۱۰
۱۹۵ بازدید ۲ سال پیش
تست مقاومت فشاری نمونه استوانه ای بتنی ۰۱:۳۶
مقاوم سازی تیر بتنی با FRP ۰۱:۳۳
۲۹۹ بازدید ۲ سال پیش
مقاوم سازی سقف با لمینیت FRP ۰۴:۲۳
۱۸۸ بازدید ۲ سال پیش
مقاوم سازی ساختمان بتنی با FRP ۰۲:۱۵
۱۴۹ بازدید ۲ سال پیش
تزریق رزین اپوکسی در بتن ۰۱:۳۸
۴۱۸ بازدید ۲ سال پیش
مقاوم سازی سقف بتنی با الیاف FRP ۰۴:۲۵
۱۳۰ بازدید ۲ سال پیش
ترمیم ترک در بتن ۰۲:۰۵
۱۱۸ بازدید ۲ سال پیش
مقاوم سازی ساختمان بتنی با الیاف FRP ۰۷:۵۳
پایدارسازی دیوار حائل ۰۶:۱۴
۱۳۶ بازدید ۲ سال پیش
مقاوم سازی دیوارهای بنایی با نصب الیاف FRP ۰۸:۳۲
مقاوم سازی پل  با FRP ۰۳:۲۰
۱۶۳ بازدید ۲ سال پیش
تعمیر لوله با الیاف FRP ۰۱:۵۷
۲۲۷ بازدید ۲ سال پیش
اجرای ژاکت بتنی ۰۲:۴۵
۳۴۹ بازدید ۲ سال پیش
معرفی مصالح کامپوزیتی FRP ۰۱:۵۳
۲۱۴ بازدید ۲ سال پیش
تولید چرخ کامپوزیت FRP با فیبرکربن CFRP ۰۱:۲۴