مقاوم سازی تکنوپل

مقاوم سازی تکنوپل

کرگیری بتن ۰۰:۴۷
چکش اشمیت ۰۱:۵۸
پارسال
اسکن میلگرد ۰۱:۱۵
تست Pull out بتن ۰۱:۰۴
تست Pull Off ۰۱:۵۸
پارسال
اجرای ژاکت فولادی ۰۱:۴۳
اجرای اسپایک ۰۱:۳۴
۲ سال پیش
تست کاشت میلگرد ۰۲:۱۰
ترمیم ترک در بتن ۰۲:۰۵
مقاوم سازی پل  با FRP ۰۳:۲۰
اجرای ژاکت بتنی ۰۲:۴۵