در حال بارگذاری ویدیو ...

اسکن میلگرد

مقاوم سازی تکنوپل
مقاوم سازی تکنوپل

یکی از آزمایش های غیرمخرب سازه های بتنی اسکن میلگرد و آرماتور در بتن می باشد. اسکن شبکه میلگرد به دلایل مختلفی می تواند کاربرد داشته باشد. اجرای اسکن میلگرد می تواند ارائه دهنده اطلاعاتی مانند قطر میلگرد محل و کاور میلگرد های مدفون در بتن باشد. دستگاه های اسکن میلگرد آرماتوریاب یا کاورمتر نامیده شده و دارای انواع مختلفی می باشند. انواع دستگاه های اسکن میلگرد با توجه به نوع و قدرت می توانند میلگردها را در اعماق مختلفی نمایش دهند .


آزمایش اسکن میلگرد بتن می تواند وضعیت میلگردهای سازه های بتنی در اعضا مختلف سازه بتنی مانند فونداسیون ستون دیوار تیر و دال را نمایش دهد. اما باید دقت داشت که دستگاه های اسکن میلگرد بتن در موقعیت یابی و اسکن آماتور دارای محدودیت هایی نیز می باشد. عمده این محدودیت ها شامل عمق اسکن میلگرد و خطای ناشی از تراکم شبکه میلگرد می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت شرکت مقاوم سازی تکنوپل "https://bit.ly/2Dn2F11"مراجعه فرمایید.

تکنوپل در لینکدین
https://www.linkedin.com/in/technopol/


تکنوپل در گوگل+
https://bit.ly/2FPgqc2

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال