Skip to main content
۲,۱۷۰ بازدید

  • jd.domovoi
  • jd.cinema
  • Videography
  • amazing people
  • fantastic beasts

ویدیو وبینار IOT معرفی IIoT اینترنت اشیا در صنعت

دانشجو کیت
کانال تایید شده دانشجو کیت
منتشر شده در تاریخ ۱ تیر ۱۳۹۸

اینترنت اشیا یک مفهوم بسیار مهمی است و اکثر افرادی تعریف‌های متفاوتی از آن ارایه می‌دهند. در این ویدیو که بخشی از وبینار IoT می‌باشد، اروند طباطبایی در خصوص شاخه IIoT یا همان اینترنت اشیا در صنعت صحبت می‌کند. یکی از چالشی ترین بخش‌های پیاده سازی IoT اینترنت اشیا است.
دوره کامل شامل ویدیو 2 ساعته طی دو جلسه از اسپارکرینار فروردین ماه می‌باشد. جهت تهیه این ویدیو میتوانید به سایت دانشجو کیت مراجعه کنید.