Skip to main content
دانشجو کیت
کانال تایید شده

دانشجو کیت

دانشجو کیت پایگاه تخصصی الکترونیک و رباتیک است. برای اولین بار در ایران ایده پردازی و اجرا شده است. روش کاری بسیار منحصر به فرد و کاربران و خریداران دانشجو کیت فقط و فقط درباره لذت بخش بودن استفاده از این خدمات صحبت می‌کنند. مرجع تخصصی آموزش امبدد سیستم ها به زبان فارسی در دیجی اسپارک منتشر میشود. http://Digispark.ir