Skip to main content
شهر فرش
۴,۲۶۹ بازدید

  • شاید لحظه ی گناه، مرگ به سراغت بیاد کمی فکرکن...
  • امیر
  • ✘closed✘
  • Beyad78 (#آتش_به_اختیار)
  • 국방 손

داعش؛ کشورگشایی و اسیرگیری...

پاسخ یک شبهه: چرا داعش را مسلمان نمیدانید؟ با وجودی که آنها مثل مسلمانان صدر اسلام کشورگشایی میکنند و مانند جنگهای آن زمان اسیر میگیرند! مگر مسلمانان در طول تاریخ اینگونه عمل نمیکردند؟