در حال بارگذاری ویدیو ...

کشیدن و تزریق چربی با دستگاه پزشکی Lipo Modeling

فن آوران سپید جامگان
فن آوران سپید جامگان

استفاده از لایپومدلینگ یکی از روشهای پرطرفدار در مدل سازی و زیبایی اندام است . در روش لایپومدلینگ چربی از نواحی شکم ، پهلوها و رانها برداشته و پس از اعمال یک سری از کارهای تکنیکال، چربی نهایی را در نواحی مورد نیاز مانند صورت ،گردن ،دستها ، سینه ها و یا باسن جهت جوانسازی و یا حجم دهی تزریق می کند.
لایپومدلینگ تخصصی با کمک دستگاهی خاص جهت تسهیل و کاهش زمان فرآیند استخراج و تزریق چربی و در یک سیکل بسته و استریل انجام میشود. تنظیمات و عملکرد دقیق دستگاه مورداستفاده در لایپومدلینگ در میزان رضایت بخشی و نتیجه کار بسیار تاثیر گذار است.
با توجه به اینکه در فرآیند لایپومدلینگ ، ساکشن سلولهای چربی ، تزریق مجدد و جداسازی مایعات و خون اتفاق می افتد، لازمست کلیه متعلقات دستگاهی که با آن لایپومدلینگ انجام میشود ، قابلیت استریل داشته و خطر انتقال عفونت را از شخصی به شخص دیگر به حداقل برساند . همچنین اگر لایپومدلینگ با دستگاه انجام شود ،خستگی عضلات دست پزشک و زمان انجام کار کاهش و پروسه جداسازی چربی نیز با خلوص بیشتر و راحتتر است.
بطور خلاصه سه مرحله در لایپومدلینگ اتفاق می افتد:
1-برداشت چربی : با ساکشن فشار ضعیف و تنظیم شده
2-آماده سازی چربی : جداسازی سلولهای چربی از خون و سایر مایعات بدن
3-تزریق چربی : در حجمهای مدنظر و در نواحی مختلف بدن
در لایپومدلینگ چه نقاطی از بدن را میتوان برای تزریق چربی انتخاب کرد؟
1-مدل سازی و حجم دهی صورت وکاهش چروکهای آن
2-جوانسازی گردن و کاهش خطوط افقی آن
3-جوانسازی صورت و دستها
4- حجم دهی سینه ها
5- حجم دهی باسن
شرکت دانش بنیان فن آوران سپید جامگان
WWW.3MEDGROUP.COM
تلفن : 02172478

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

کشیدن و تزریق چربی با دستگاه پزشکی Lipo Modeling

۰ لایک
۰ نظر

استفاده از لایپومدلینگ یکی از روشهای پرطرفدار در مدل سازی و زیبایی اندام است . در روش لایپومدلینگ چربی از نواحی شکم ، پهلوها و رانها برداشته و پس از اعمال یک سری از کارهای تکنیکال، چربی نهایی را در نواحی مورد نیاز مانند صورت ،گردن ،دستها ، سینه ها و یا باسن جهت جوانسازی و یا حجم دهی تزریق می کند.
لایپومدلینگ تخصصی با کمک دستگاهی خاص جهت تسهیل و کاهش زمان فرآیند استخراج و تزریق چربی و در یک سیکل بسته و استریل انجام میشود. تنظیمات و عملکرد دقیق دستگاه مورداستفاده در لایپومدلینگ در میزان رضایت بخشی و نتیجه کار بسیار تاثیر گذار است.
با توجه به اینکه در فرآیند لایپومدلینگ ، ساکشن سلولهای چربی ، تزریق مجدد و جداسازی مایعات و خون اتفاق می افتد، لازمست کلیه متعلقات دستگاهی که با آن لایپومدلینگ انجام میشود ، قابلیت استریل داشته و خطر انتقال عفونت را از شخصی به شخص دیگر به حداقل برساند . همچنین اگر لایپومدلینگ با دستگاه انجام شود ،خستگی عضلات دست پزشک و زمان انجام کار کاهش و پروسه جداسازی چربی نیز با خلوص بیشتر و راحتتر است.
بطور خلاصه سه مرحله در لایپومدلینگ اتفاق می افتد:
1-برداشت چربی : با ساکشن فشار ضعیف و تنظیم شده
2-آماده سازی چربی : جداسازی سلولهای چربی از خون و سایر مایعات بدن
3-تزریق چربی : در حجمهای مدنظر و در نواحی مختلف بدن
در لایپومدلینگ چه نقاطی از بدن را میتوان برای تزریق چربی انتخاب کرد؟
1-مدل سازی و حجم دهی صورت وکاهش چروکهای آن
2-جوانسازی گردن و کاهش خطوط افقی آن
3-جوانسازی صورت و دستها
4- حجم دهی سینه ها
5- حجم دهی باسن
شرکت دانش بنیان فن آوران سپید جامگان
WWW.3MEDGROUP.COM
تلفن : 02172478