Skip to main content
زولا
۳۵۱ بازدید

بشار اسد :ایران با سخاوتمندی از ما در جنگ سوریه حمایت کرده

داریوش
داریوش
منتشر شده در تاریخ ۱ شهریور ۱۳۹۶

Bashar Asad/