در حال بارگذاری ویدیو ...

کپور سرگنده (Bighead)

۰ نظر گزارش تخلف
بانک اطلاعاتی ماهیان ایران
بانک اطلاعاتی ماهیان ایران

ماهی کپور سرگنده (Hypophthalmichthys nobilis) یا بیگ هِد، از ماهیان وارداتی و پرورشی به ایران است. این ماهی از کپورماهیان چینی است که به سراسر دنیا راه یافته و به ایران نیز وارد شده است. گاه با رهاسازی عمدی و گاه با فرار از استخرها، وارد آبگیرهای ایران شده اما خوشبختانه امکان تکثیر طبیعی ندارد. ماهی بسیار با ارزشی از نظر شیلاتی است. بصورت کشت چندگونه‌ای همراه کپور معمولی، کپور علفخوار و ماهی فیتوفاگ در استخر ریخته می‌شود و این چهار گونه با هم رقابت غذایی ندارند. ممکن است تا یک متر هم رشد کنند.
■ اطلاعات بیشتر در سایت:
http://fishbase.ir/species/inland/Hypophthalmichthys-nobilis.html

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

کپور سرگنده (Bighead)

۰ لایک
۰ نظر

ماهی کپور سرگنده (Hypophthalmichthys nobilis) یا بیگ هِد، از ماهیان وارداتی و پرورشی به ایران است. این ماهی از کپورماهیان چینی است که به سراسر دنیا راه یافته و به ایران نیز وارد شده است. گاه با رهاسازی عمدی و گاه با فرار از استخرها، وارد آبگیرهای ایران شده اما خوشبختانه امکان تکثیر طبیعی ندارد. ماهی بسیار با ارزشی از نظر شیلاتی است. بصورت کشت چندگونه‌ای همراه کپور معمولی، کپور علفخوار و ماهی فیتوفاگ در استخر ریخته می‌شود و این چهار گونه با هم رقابت غذایی ندارند. ممکن است تا یک متر هم رشد کنند.
■ اطلاعات بیشتر در سایت:
http://fishbase.ir/species/inland/Hypophthalmichthys-nobilis.html

حیوانات و طبیعت