Skip to main content
۸۳۰ بازدید

صحبت سلمان فارسی با فرد مرده و اتفاقات بعد از مرگش

مهدی
مهدی
منتشر شده در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۷

صحبت های سلمان فارسی با مرده ای از زبان آسید علی نجفی یزدی حتما ببینین وبه اشتراک بزارین...