در حال بارگذاری ویدیو ...

فلسفه با کودکان (داستان المر)

مرکز رشد و شکوفایی کودکان خردسال مهرآیین
مرکز رشد و شکوفایی کودکان خردسال مهرآیین

فلسفه با کودکان (داستان المر)
در این ویدیو یکی از داستان های فلسفی را با کودکان مطرح میکنیم

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال