Skip to main content
۳۹۷ بازدید

اسب های برتر تروبرد از برترین سیلمی ها

چارپا
چارپا
منتشر شده در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۹۸

charpa.ir
مرکز اسب ایران در سایت چارپا اسب تروبردجزو استانداردترین اسب های دنیا میباشد که در مسابقات اسب دوانی جزو قویترین و سریعترین اسب های دنیا محسوب میگردند. این اسب هااصالتا انگلیسی میباشند. .....
.