Skip to main content
۴,۴۴۴ بازدید

  • گل یخی❄
  • .

مجموعه انیمیشن بل بشو - خسارت

Klipix | کلیپیکس
Klipix | کلیپیکس
منتشر شده در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

در ساختمان ها و مجتمعات مسکونی حق خسارت زدن به محیط هایی که برای کل ساکنین هست را ندارد و در صورت انجام این عمل باید هزینه این خسارت وارده را جبران کند