Skip to main content
تک بلیط
۴۹ بازدید

مطالعه‌ی آزاد کتاب‌های انگلیسی روش جایگزین کتاب‌ درسی

آموزش زبان انگلیسی زبانشناس
آموزش زبان انگلیسی زبانشناس
منتشر شده در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۹۴

نوشتار کامل در http://goo.gl/Whx1vr در تارنگار http://effeng.ir

برای اینکه زبان انگلیسی در ناخودآگاه شما نقش ببندد نیاز نیست گرامر زبان انگلیسی را – آن هم با آن توضیحات دراز و پیچیده – بخوانید. یا لیست‌های لغتی که شاید در طول زندگی یک‌بار هم از آن استفاده نشود را حفظ کنید. برای این کار پیشنهاد خیلی جذابی برای شما دارم: یکی از بهترین روش‌ها برای یادگیری زبان انگلیسی مطالعه‌ی آزاد کتاب‌های انگلیسی است.