در حال بارگذاری ویدیو ...

بررسی سیستم سخنگو دستگاه جوجه کشی

فروشگاه چیکن هچ
فروشگاه چیکن هچ

انتخاب دستگاه جوجه کشی با سیستم سخنگو یا معمولی ؟ کدام بهتر است ؟

نظرات
در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.