فروشگاه چیکن هچ

فروشگاه چیکن هچ

روش های افزایش راندمان در دوره هچر ۱۲:۳۵
معرفی دستگاه جوجه کشی ایزی باتور پنج ۰۳:۳۳
معرفی دماسنج تستو (testo) و ویژگی های آن ۰۴:۱۲
دلایل مرگ و میر جوجه ها در دوران هچ ۱۱:۴۲
جوجه کشی در فصل زمستان ۰۸:۰۶
۵۳ بازدید ۲۴ روز پیش
بررسی علت مرگ جوجه جنین درون تخم نطفه دار ۱۱:۴۲
نحوه ساخت ترنر جوجه کشی در منزل ۱۲:۳۶
۱,۲۳۶ بازدید ۳ ماه پیش
آنباکس آرکام کینگ سورو 20 ۰۳:۵۰
۴۸۷ بازدید ۲ سال پیش
جوجه کشی خانگی از مرغ مرندی ۰۰:۵۹
۱,۶۴۳ بازدید ۲ سال پیش
لحظه بیرون آمدن جوجه مرغ از تخم ۰۰:۳۴
۱,۹۱۶ بازدید ۲ سال پیش
جوجه کشی از مرغ بومی ۰۰:۵۹
۸۲۸ بازدید ۲ سال پیش
لحظه بیرون آمدن جوجه مرغ از تخم ۰۱:۰۰
۷,۷۹۹ بازدید ۲ سال پیش
جوجه کشی از لاری زینتی ۰۰:۳۹
۲۶۸ بازدید ۲ سال پیش