در حال بارگذاری ویدیو ...

هیستوریا-5: اصلاحات آموزشی دوره ناصرالدین شاه

۰ نظر گزارش تخلف
omidesaba
کانال تایید شده omidesaba

ناصرالدین شاه همیشه در دوگانگی بسر می برد از یک سو به اصلاحات علاقه داشت و نمی خواست اروپائیان، ایران را کشوری عقب مانده بدانند و از سوی دیگر از آگاهی بخش اصلاحات که منجر به آگاهی مردم از ظلم قاجار می شد و سلطنت را به خطر می انداخت نیز می ترسید. در نهایت شاه تسلیم ترس خود شد و اصلاحات متوقف گردید.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

هیستوریا-5: اصلاحات آموزشی دوره ناصرالدین شاه

۰ لایک
۰ نظر

ناصرالدین شاه همیشه در دوگانگی بسر می برد از یک سو به اصلاحات علاقه داشت و نمی خواست اروپائیان، ایران را کشوری عقب مانده بدانند و از سوی دیگر از آگاهی بخش اصلاحات که منجر به آگاهی مردم از ظلم قاجار می شد و سلطنت را به خطر می انداخت نیز می ترسید. در نهایت شاه تسلیم ترس خود شد و اصلاحات متوقف گردید.

آموزش