Skip to main content
نماوا
۱۲۷ بازدید

مهارت های ارتباط موثر: رک گویی چیست؟ (دکتر زند)

سخنوران
سخنوران
منتشر شده در تاریخ ۱۱ دی ۱۳۹۷

sokhanvaran.org
رک گویی چیست؟ آیا می توان با دلایلی چون صداقت و روراستی رک گویی را توجیه کرد؟ اساسا رک گویی رفتار ارتباطی صحیح و درستی است؟ در این ویدئو ابعاد گوناگون رک گویی بررسی می شود.