در حال بارگذاری ویدیو ...

زنان زحمتکش روستای ما

انوش راوید
انوش راوید

#زنان_زحمتکش دوران
در دورانهای تاریخ، زنان زحمتکش زیادی بودند، خیلی زیاد، که بار بزرگی از تولید و درآمد خانواده، و در نهایت کشور را بر عهده داشتند، آنها فعالان گمنام اقتصاد پایه روستا بودند و هستند. امید است جوانان باهوش هر شهر و دیار ایران، از این بانوان گرامی گزارش تهیه کنند، و در شبکه های اجتماعی منتشر نمایند. #روستای_ما
گزارش #انوش_راوید مشروح در لینک http://rotr.ir

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

زنان زحمتکش روستای ما

۱ لایک
۰ نظر

#زنان_زحمتکش دوران
در دورانهای تاریخ، زنان زحمتکش زیادی بودند، خیلی زیاد، که بار بزرگی از تولید و درآمد خانواده، و در نهایت کشور را بر عهده داشتند، آنها فعالان گمنام اقتصاد پایه روستا بودند و هستند. امید است جوانان باهوش هر شهر و دیار ایران، از این بانوان گرامی گزارش تهیه کنند، و در شبکه های اجتماعی منتشر نمایند. #روستای_ما
گزارش #انوش_راوید مشروح در لینک http://rotr.ir