در حال بارگذاری ویدیو ...

سمعک نامرئی

کلینیک شنوایی و تجویز سمعک نجوا
کلینیک شنوایی و تجویز سمعک نجوا

سمعک نامریی نوعی از مدل های سمعک داخل گوشی می باشد اما با اندازه ای کوچکتر که در عمق بیشتری از کانال گوش قرار می گیرد.
سمعک های نامریی نسبت به سایر مدل های سمعک دیده کمتری دارند.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

سمعک نامرئی

۰ لایک
۰ نظر

سمعک نامریی نوعی از مدل های سمعک داخل گوشی می باشد اما با اندازه ای کوچکتر که در عمق بیشتری از کانال گوش قرار می گیرد.
سمعک های نامریی نسبت به سایر مدل های سمعک دیده کمتری دارند.

آموزش