در حال بارگذاری ویدیو ...

پنج راه اشتباه برای برباد دادن رویاها

علیرضا همتی
کانال تایید شده علیرضا همتی

همه ما می خواهیم چیزی را اختراع کنیم که اساسا موفقیت آمیز باشد،شرکت موفقی راه اندازی کنیم، کتابی بنویسیم که بهترین فروش سال را داشته باشد. و درعین حال تعداد بسیار کمی از ما در واقع اینها را انجام می دهیم. کارآفرین برزیلی بل پیزو پنج اسطوره‌ی ساده انگارانه‌ای را که با وجود آن ها، پروژه رویایتان هرگز به ثمر نمی رسند را می شکافد.

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال