علیرضا همتی

کانال تایید شده علیرضا همتی

نتایج سبز ویرویس کرونا ۰۱:۴۳
۱۰۰ بازدید ۴ ماه پیش
ایموشن کد و تروما ی روحی و جسمی ۰۸:۲۲
۱۰۰ بازدید ۴ ماه پیش
نظر گری کریگ درباره روش ای اف تی سریع ۱:۰۵:۳۷
پنج راه اشتباه برای برباد دادن رویاها ۰۵:۵۸