Skip to main content
۵۷ بازدید

دکتر مجید حسینی

پایگاه خبری گلونی
کانال تایید شده پایگاه خبری گلونی
منتشر شده در تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۹۸

اصل حرف دکتر حسینی درست است. رسانه‌ها برخی سوژه‌ها را بیشتر پوشش می‌دهند اما این تمام ماجرا نیست. لنین به دکتر مجید حسینی چه گفت؟