Skip to main content
علی بابا
۲۱۲ بازدید

  • گروه مهندسی دیجی ویرا

ربات ضد ضربه و تیراندازحرفه ای-با دیجی ویرا به روز باشید

گروه مهندسی دیجی ویرا
گروه مهندسی دیجی ویرا
منتشر شده در تاریخ ۳ آذر ۱۳۹۸

ربات ضد ضربه و تیراندازحرفه ای که در آینده ساخته میشود.لطفا برای دوستان خود هم ارسال بفرمایید.
سایت ما به نشانی:http://digivira.com