Skip to main content
زولا
۱۳۹ بازدید

کلیپ معرفی پروژه های مستقر در جزیره زیبای قشم شرکت گسترش انرژی پاسارگاد

شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (PEDC)
شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (PEDC)
منتشر شده در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۹۷

این کلیپ در جهت معرفی پروژه های مستقر در جزیره زیبای قشم شرکت گسترش انرژی پاسارگاد می باشدگزارش تخلف