شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (PEDC)

شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (PEDC)

گزارش صبح خراسان از نیروگاه شریعتی ۰۵:۲۴
موسسه نیکوکاری مهرآفرین ۰۸:۲۳
۱۰۲ بازدید پارسال
سرود ملی جمهوری اسلامی ایران ۰۱:۰۵
۱۴۳ بازدید پارسال
پترو دانیال کیش Petro Danial Kish ۱۰:۲۸
۲۲۷ بازدید پارسال
پترو دانیال کیش Petro Danial Kish ۰۲:۰۸
۹۷ بازدید پارسال
شاخص توسعه انرژی ۰۳:۳۷
۱۳۷ بازدید پارسال
حفاری استوان کیش Ostovan Kish Drilling ۰۷:۴۸
۱۸۳ بازدید پارسال
حفاری استوان کیش Ostovan Kish Drilling ۰۲:۳۸
۱۳۸ بازدید پارسال
گروه گسترش انرژی پاسارگاد ۰۱:۵۹
۲۳۶ بازدید پارسال
دید جامع از شبیه ساز رتینا ۱۰:۵۸
۱۳۷ بازدید پارسال
موشن گرافی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد ۰۵:۱۰
کلیپ معرفی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد ۰۵:۳۹