شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (PEDC)

شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (PEDC)

گزارش صبح خراسان از نیروگاه شریعتی ۰۵:۲۴
موسسه نیکوکاری مهرآفرین ۰۸:۲۳
۱۲۴ بازدید پارسال
سرود ملی جمهوری اسلامی ایران ۰۱:۰۵
۱۷۵ بازدید پارسال
پترو دانیال کیش Petro Danial Kish ۱۰:۲۸
۲۵۰ بازدید پارسال
پترو دانیال کیش Petro Danial Kish ۰۲:۰۸
۱۱۴ بازدید پارسال
شاخص توسعه انرژی ۰۳:۳۷
۱۳۸ بازدید پارسال
حفاری استوان کیش Ostovan Kish Drilling ۰۷:۴۸
۲۳۰ بازدید پارسال
حفاری استوان کیش Ostovan Kish Drilling ۰۲:۳۸
۱۶۸ بازدید پارسال
گروه گسترش انرژی پاسارگاد ۰۱:۵۹
۲۳۸ بازدید پارسال
کلیپ شماره دو نرم افزار شبیه ساز رتینا ۱۰:۴۶
کلیپ شماره یک نرم افزار شبیه ساز رتینا ۲۶:۳۸
دید جامع از شبیه ساز رتینا ۱۰:۵۸
۱۷۶ بازدید ۲ سال پیش
موشن گرافی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد ۰۵:۱۰
کلیپ معرفی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد ۰۵:۳۹