Skip to main content
بلک میرور
۵۸ بازدید

معرفی شرکت توسعه فن آوری های پشتیبانی مهندسی

شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (PEDC)
شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (PEDC)
منتشر شده در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۸

شرکت توسعه فن آوری های پشتیبانی مهندسی که یکی از شرکت های زیرمجموعه شرکت گسترش انرژی پاسارگاد می باشد، شرکت تفاهم در سال ١٣٩١ با هدف ارائه خدمات مهندسی و توسعه برنامه های نرم افزاری در صنعت انرژی در زنجیره ارزش آفرینی بخش بالادستی نفت و گاز گسترش انرژی پاسارگاد تأسیس شد.



گزارش تخلف