Skip to main content
تک بلیط
۶۸,۵۲۱ بازدید

  • soad
  • Nesy
  • Sep
  • ~ NEGIN ~

انیشتین : من نگفتم!!!

زبان بدن
زبان بدن
منتشر شده در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۸

خانم ها و آقایان توجه داشته باشید هیچکس هیچ چیز هیچ رفتار و هیچ پنداری آن گونه که به نظر می رسد. آنچه می میبینیم و می شنویم تنها نقل قول ها و شنیده هاست و قابل استناد نیست پس لطفا دید خود را عوض کنید و زودباور نباشید...(آکادمی قبضه جهت آموزش و پیشبرد اهداف و مشاوره در کتار شماست... 09125281952)