Skip to main content
زولا
۲۶۹ بازدید

شلی(لقی)مفصل زانو

دکتر مسعود صابری
دکتر مسعود صابری
منتشر شده در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۷

شان دادن شلی(لقی)مفصل زانو بعد از بیهوشی قبل از عمل رباط صلیبی بهمراه استئوتومی