Skip to main content
زولا
۲,۰۹۹ بازدید

حبله رود

داریوش
داریوش
منتشر شده در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۷

مستند « حبله رود » به آشنایی با سرچشمه ها و حوزه های آبریز رورخانه حبله رود در استان های تهران و سمنان می پردازد.