Skip to main content
۵۶ بازدید

آمده ایم با پر وبال شکسته

گزیده سخنان  آیت الله سید علی محمد دستغیب
گزیده سخنان آیت الله سید علی محمد دستغیب
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

سخنان دل نشین آیت اله سید علی محمد دستغیب |
شب 19 رمضان 1385