در حال بارگذاری ویدیو ...

میتیلز قسمت 38

۳۷ بازدید
۲ نظر گزارش تخلف
Armita-m
Armita-m

رینو: از بین 1 تا 10 یکیو انتخاب کن
سلتی:7
رینو: به عدد شانس اعتقاد داری؟
سلتی:تقریبا آره
رینو: درمورد عدد 3 چی فکر میکنی؟
سلتی:راستش عدد 3 عدد شانسمه
رینو: عجب......
سلتی: اصلا تو چیکار داری؟
رینو: خب داشتم به اسلحه مناسبت فکر میکردم...پیداش کردم
رینو مثل دیوونه ها سمت یکی از اسلحه دویید
رینو: ایناهاش
سلتی: تفنگ به چه دردم میخوره؟
رینو:برای اینکه مزاحما رو دور کنی
سلتی: پس میتونم تورو بزنم؟
رینو: نامرد روی شیطانا جواب میده نه من
سلتی: هه اخه توام شیطانی
رینو تفنگو به سلتی داد.چند تا گلوله برداشت و گذاشت تو تفنگ
رینو:میخوای امتحانش کنی؟
سلتی:روی تو امتحان کنم؟
رینو:نه اونجا...
به دری که ته اتاق بود اشاره کرد بعدم سلتیو هل داد سمت در
رینو: اونجا امتحان کن
سلتی رفت سمت در و درو باز کرد ، یه مارپیچ بود در پشت سرش بسته شد
سلتی: نمیدونم اینا چرا انقدر به مارپیچ علاقه دارن
بین مارپیچ شروع به حرکت کرد از زیر پاش یه آدمک اومد بالا ، شلیک کرد
سلتی: چقدر باحاله
شروع کرد به دوییدن و زدن ادمکای مختلف .سلتی وایستاد ، انگار پشتش یه آدمک دیگه ام بود سریع برگشت و شلیک کرد

نظرات
Loading...