Skip to main content
زولا
۶۰ بازدید

  • افسر جنگ نرم  (# آتش_به _اختیار)

پاک ترین قطار که با تبدیل هیدروژن به انرژی الکتریکی به فعالیت خود ادامه می دهد شاید سالهای آینده شاهد ایگونه از قطار ها باشیم

shutter-stock.blogsky.com
shutter-stock.blogsky.com
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۵