Skip to main content
تک بلیط
۴۶ بازدید

انتقال خون بین گروه های خونی

آزمایشگاه عرفان نیایش
آزمایشگاه عرفان نیایش
منتشر شده در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۸

هرکدام از گروه های خونی به کدام گروه می توانند خون بدهند؟ آزمایشگاه و پاتوبیولوژی عرفان نیایش یکی از مجهز ترین آزمایشگاه ها واقع در غرب تهران است که با استفاده از دستگاه های مجهز پیشرفته به بررسی و تشخیص بیماری ها می پردازد . جهت مشاوره با بهترین آزمایشگاه پزشکی در تهران می توانید با شماره های ۴۹۷۹۶۱۴۱,۴۹۷۹۶۱۳۲ تماس بگیرید یا به آدرس اینستاگرام آزمایشگاه عرفان نیایش (https://www.instagram.com/erfanniayesh.lab/) و سایت : http://erfanlab.com/ مراجعه کنید .